Privacy policy

Desk4succes zal al uw verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en zien het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Wij zullen nooit uw gegevens aan derden verstrekken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Desk4succes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door het gebruik van deze website accepteert u het privacy beleid. We verzamelen of gebruiken geen gegevens voor andere doelen dan die hieronder worden beschreven, mits wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wanneer u gebruik wilt maken van van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens worden gebruikt om bestellingen af te leveren en/of de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Ook wanneer u e-mails of andere berichten stuurt, is de mogelijkheid dat wij die op beveiligde servers bewaren eventueel kan er om meer gegevens gevraagd worden die relevant kunnen zijn om vragen en verzoeken te beantwoorden.

Informatie wordt niet met derden gedeeld. Alleen aan leveranciers en vervoerders dienen wij adres en in enkele gevallen een telefoonnummer te verstrekken om diensten en of leveringen uit te kunnen voeren. De bedrijven zijn ook verplicht om de vertrouwelijke gegevens te respecteren. Binnen Desk4succes kan het voorkomen dat informatie intern gedeeld wordt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Heeft u vragen over dit privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.
Desk4succes houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen.